ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อ ยูนิตทำฟันจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมติดตามความดันโลหิตแดง

และระดับออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาสผุ้ชนะ ekg O2.pdf)ประกาสผุ้ชนะ ekg O2.pdf (51 ดาวน์โหลด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

เครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 28 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาสผุ้ชนะ เครื่องปิดซอง.pdf)ประกาสผุ้ชนะ เครื่องปิดซอง.pdf (36 ดาวน์โหลด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศผุ้ชนะ Defib.pdf)ประกาศผุ้ชนะ Defib.pdf (50 ดาวน์โหลด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 7 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาสผุ้ชนะ US 7.pdf)ประกาสผุ้ชนะ US 7.pdf (37 ดาวน์โหลด)