ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ประกวดราคาซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณปี 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.spec com.pdf)1.spec com.pdf (1 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2ประกาศประกวดราคาคอม.pdf)2ประกาศประกวดราคาคอม.pdf (1 ดาวน์โหลด)

ประกวดราคาซื้อ ราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ (Parallel bar) จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 31 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (7.spec ราวฝึกเดิน.pdf)7.spec ราวฝึกเดิน.pdf (1 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8ประกาศราวฝึกเดิน.pdf)8ประกาศราวฝึกเดิน.pdf (1 ดาวน์โหลด)

ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณปี 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (3spec Hematocrit.pdf)3spec Hematocrit.pdf (1 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4ประกาศประกวดราคาเครื่อง Hematocrit.pdf)4ประกาศประกวดราคาเครื่อง Hematocrit.pdf (1 ดาวน์โหลด)

ระกวดราคาซื้อ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา

จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 31 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินงบประมาณปี 2564