ไฟล์จากงานพัสดุ

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC122220-001.pdf)DOC122220-001.pdf (74 ดาวน์โหลด)

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC122220-002.pdf)DOC122220-002.pdf (37 ดาวน์โหลด)

รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (0203.pdf)0203.pdf (65 ดาวน์โหลด)

รายการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลา่คม 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (DOC122220-003.pdf)DOC122220-003.pdf (31 ดาวน์โหลด)

บริษัท เซนต์เมด จำกัด แจ้งส่งมอบ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล  ยี่ห้อ Mindray รุ่น Beneheart D6 ประเทศจีน

ให้แก่ โรงพยาบาลภูเวียง และโรงพยาบาลหนองสองห้อง แห่งละ 1 เครื่อง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.