ประชาสัมพันธ์

meetingNHSO64

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

1. นักวิชาการเงินและบัญชี

2. นักทรัพยากรบุคคล

3. นักวิชาการพัสดุ

4. เจ้าพนักงานพัสดุ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศผลสอบเพื่อจัดจ้าง.pdf)ประกาศผลสอบเพื่อจัดจ้าง.pdf (48 ดาวน์โหลด)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศผลสอบเพื่อจัดจ้าง.pdf)ประกาศผลสอบเพื่อจัดจ้าง.pdf (1951 ดาวน์โหลด)

หมวดหมู่รอง