ประชาสัมพันธ์

 

"สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

(KKPHO Zero Tolerance)

ประจำปีงบประมาณ 2564

Clip Video

ไฟล์นำเสนอการประชุม กวป. เดือนธันวาคม 2563

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประชุม กวป.ธันวาคม 63.pdf)ประชุม กวป.ธันวาคม 63.pdf (329 ดาวน์โหลด)

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ใด เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และมีอำนาจตามกฎหมายอย่างไร

หมวดหมู่รอง