ตารางราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

1. เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย

2. เครื่องฝึกการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ท่ายืน

3. เครื่องมือประเมินกำลังกล้ามเนื้อมือ

จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (2.price medical 3 items 2351800.pdf)2.price medical 3 items 2351800.pdf (118 ดาวน์โหลด)