ตารางราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน 6 เครื่อง

จัดซื้อด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.price Hematocrit 6 items 480000.pdf)1.price Hematocrit 6 items 480000.pdf (343 ดาวน์โหลด)