การจัดการความรู้

เอกสารประกอบการประชุม R2R ระยะที่ 5

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (01หัวข้อการเขียนโครงร่างการวิจัย1.doc)โครงร่างการวิจัย บทที่ 1-3 (2208 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (1C3_Descriptve_Aj.Ounjai.docx)1C3_Descriptve_Aj.Ounjai.docx (346 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2C3_Analytical_study_Aj.Supat.docx)2C3_Analytical_study_Aj.Supat.docx (1751 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4C3_AR_PAR1_Aj.Sutin.doc)4C3_AR_PAR1_Aj.Sutin.doc (2776 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (4C3_AR_PAR2_Aj.Sutin-aj.Teerasuk.docx)4C3_AR_PAR2_Aj.Sutin-aj.Teerasuk.docx (8172 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (5C3_RvsD_Aj.Teerasuk.docx)5C3_RvsD_Aj.Teerasuk.docx (1390 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (6C3_การประเมินผลโครงการ_CIPPIEST_Aj.Prateep.docx)6C3_การประเมินผลโครงการ_CIPPIEST_Aj.Prateep.docx (8147 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (C3_Analytical_study_Aj.Supat.docx)C3_Analytical_study_Aj.Supat.docx (676 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (C3_AR_PAR1_Aj.Sutin.doc)C3_AR_PAR1_Aj.Sutin.doc (3720 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (C3_Descriptve_Aj.Ounjai.docx)C3_Descriptve_Aj.Ounjai.docx (1438 ดาวน์โหลด)