สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นขอความร่วมมือผู้ผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยาแผนโบราณและเครือข่ายผู้จำหน่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยสามารถดำเนินการได้ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (.jpg).jpg (219 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.jpg).jpg (185 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.jpg).jpg (219 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.jpg).jpg (194 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (239 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (200 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (213 ดาวน์โหลด)