สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ขอความร่วมมือผู้ผลิตอาหาร  ยาแผนโบราณ  เครื่องสำอาง และเครือข่ายผู้จำหน่ายให้โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยสามารถดำเนินการได้ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (180 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (165 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (.pdf).pdf (165 ดาวน์โหลด)