ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านเว็บไชด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้แล้วนะคะ

กรณีมีข้อสงสัย ต้องการซักถามติดต่อสอบถามที่โทร

043-221-125 ต่อ 121 วัตถุอันตรายประชาสัมพัน
043-221-125 ต่อ 137 งานสถานพยาบาล, สปา, วัตถุอันตราย
043-221-125 ต่อ 138 งานเครื่องสำอาง

หรือ Line

Qr code ClinicS 737296372463S 195616775