ปฏิทิน

Events for the week :
06 กรกฎาคม 2020 - 12 กรกฎาคม 2020
จันทร์
06 กรกฎาคม
 • -
อังคาร
07 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  ประชุม EWS ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พุธ
08 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  นวัตกรรมเขตสุขภาพที่ 7 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุม EOC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 09:00 - 16:00  การลงข้อมูลแพทย์แผนไทย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พฤหัสบดี
09 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  ประชุมงานบุรี่ สุรา ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ผู้ตรวจเขต 7 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมMCH จังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
ศุกร์
10 กรกฎาคม
 • 08:00 - 12:30  คัดเลือกข้าราชการ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 17:00  คัดเลือกข้าราชการ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 08:00 - 17:00  ประชุม QA จังหวัดขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 12:00  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 7 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:30 - 17:00  ชี้แจงงบประมาณ สปสช ด้านเอชไอวี ปี 64 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 13:00 - 17:00  ประชุม QA จังหวัดขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 13:00 - 16:30  ประชุมแก้ไขปัญหาทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วันเสียชีวิต ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
เสาร์
11 กรกฎาคม
 • -
อาทิตย์
12 กรกฎาคม
 • -