ปฏิทิน

Events for the week :
20 กรกฎาคม 2020 - 26 กรกฎาคม 2020
จันทร์
20 กรกฎาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมคณทำงานกำหนดกรอบรายการก่อสร้างครุภัณฑ์งบPCC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
21 กรกฎาคม
  • 08:00 - 12:00  ประชุม EOC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  ประชุมจัดทำแผนงาน Medical Hub ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
22 กรกฎาคม
  • VDO Conference จากกระทรวง ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
23 กรกฎาคม
  • 13:00 - 16:00  ประชุม คกก IMC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
ศุกร์
24 กรกฎาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุม SP สาขาอายุรกรรม (sepsis) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
25 กรกฎาคม
  • -
อาทิตย์
26 กรกฎาคม
  • -