ปฏิทิน

Events for the week :
20 กรกฎาคม 2020 - 26 กรกฎาคม 2020
จันทร์
20 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  ประชุม CSO ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ประชุม พัฒนาระบบ Data Center ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมคณทำงานกำหนดกรอบรายการก่อสร้างครุภัณฑ์งบPCC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
21 กรกฎาคม
 • 08:00 - 12:00  ประชุม EOC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุม ผอ.รพช. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ประชุม พัฒนาระบบ Data Center ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมจัดทำแผนงาน Medical Hub ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
22 กรกฎาคม
 • VDO Conference จากกระทรวง ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมซักซ็อมการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่าย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 12:00  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมออนไลน์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 13:00 - 16:30  ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
พฤหัสบดี
23 กรกฎาคม
 • 08:00 - 12:00  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนากัญชาฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพ ประจำปี 2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 13:00 - 16:00  ประชุม คกก IMC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
ศุกร์
24 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  ประชุม SP สาขาอายุรกรรม (sepsis) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพ ประจำปี 2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:30 - 16:30  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนากัญชาฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 09:00 - 17:00  ประชุมข้อมูลโรคเรื้อน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
เสาร์
25 กรกฎาคม
 • -
อาทิตย์
26 กรกฎาคม
 • -