ปฏิทิน

Events for the week :
13 กรกฎาคม 2020 - 19 กรกฎาคม 2020
จันทร์
13 กรกฎาคม
  • 08:30 - 12:00  ประชุมเครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพสู่องค์กรแห่งความสุข ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
14 กรกฎาคม
  • 08:00 - 12:00  ประชุม EOC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
15 กรกฎาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมทีมหมอครอบครัว ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
16 กรกฎาคม
  • 08:00 - 12:30  การประชุมรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  ประชุมทางไกล VDO Con ปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ปี 2563 (ครั้งที่3) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
ศุกร์
17 กรกฎาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
18 กรกฎาคม
  • -
อาทิตย์
19 กรกฎาคม
  • -