ปฏิทิน

Events for the week :
13 กรกฎาคม 2020 - 19 กรกฎาคม 2020
จันทร์
13 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  ประชุม TO BE NUMBER ONE ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:30 - 12:00  ประชุมเครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพสู่องค์กรแห่งความสุข ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
14 กรกฎาคม
 • 08:00 - 12:00  ประชุม EOC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการร้องทุกข์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 12:30  ประชุมเตรียมจัดอบรมสาธารณภัยทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
พุธ
15 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  Audit โครงการ Care Coach ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมงาน ems ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมทีมหมอครอบครัว ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
16 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  Audit โครงการ PrEP2START ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 12:30  การประชุมรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมงานยาเสพติด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมทางไกล VDO Con ปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ปี 2563 (ครั้งที่3) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมเตรียมการจัดอบรมทีมตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
ศุกร์
17 กรกฎาคม
 • 08:00 - 12:00  Tele conference พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 13:00 - 17:00  ประชุม MCH จังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 13:00 - 17:00  ประชุม zippo งานข้อมูล ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมMCH จังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 13:00 - 17:00  ประชุมวิทยากร ครูฝึกป้องกันการจมน้ำ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
เสาร์
18 กรกฎาคม
 • -
อาทิตย์
19 กรกฎาคม
 • -