ปฏิทิน

Events for the week :
29 มิถุนายน 2020 - 05 กรกฎาคม 2020
จันทร์
29 มิถุนายน
  • 08:30 - 12:00  ประชุมเครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพสู่องค์กรแห่งความสุข ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  CONFERENCE ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
30 มิถุนายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุม ผอ.รพ. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
01 กรกฎาคม
  • 08:00 - 17:00  ผู้ตรวจเขต 7 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  ประชุม CFO จังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
02 กรกฎาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเครือข่ายวัณโรค จังหวัดขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
ศุกร์
03 กรกฎาคม
  • 13:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการ EC ครั้งที่ 4/2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
04 กรกฎาคม
  • -
อาทิตย์
05 กรกฎาคม
  • -