ปฏิทิน

Events for the week :
29 มิถุนายน 2020 - 05 กรกฎาคม 2020
จันทร์
29 มิถุนายน
 • 08:00 - 17:00  รายงานตัวบรรจุ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 17:00  เตรียมรับพรีออดิท โครงการเอดส์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:30 - 12:00  ประชุมเครือข่ายการเรียนรู้คุณภาพสู่องค์กรแห่งความสุข ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:30 - 16:30  รายงานตัวบรรจุข้าราชการ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 13:00 - 17:00  CONFERENCE ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมทบทวนแผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ปี64 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมทบทวนแผนงานโครงการ และตัวชี้วัด ปี64 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (VDO Conference)
อังคาร
30 มิถุนายน
 • 08:00 - 17:00  ประชุม ผอ.รพ. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุม สสอ. ประชุม กวป.(บ่าย) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 12:00  ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ (EOC) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 13:00 - 17:00  เตรียมรับพรีออดิท โครงการเอดส์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
พุธ
01 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  CONFERENCE (สำรอง) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 08:00 - 17:00  ประชุมตรวจเตือนบุหรี่สุรา ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมสร้างการเรียนรู้เรื่องการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 2 รุ่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมเตรียมออกตรวจเรื่องร้องเรียน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ผู้ตรวจเขต 7 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 13:00 - 17:00  ประชุม CFO จังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
02 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  ประชุมเครือข่ายวัณโรค จังหวัดขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:30 - 16:30  ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จ.ขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
ศุกร์
03 กรกฎาคม
 • 08:00 - 17:00  ประชุม วชย. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:00 - 17:00  ประชุมพิจารณาการประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
 • 08:00 - 13:00  ประชุมเตรียมการจัดประชุมฟื้นฟูความรู้ครูฝึกว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 08:30 - 17:00  ประชุมพัฒนาศักยภาพสถานปปประกอบการ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 13:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการ EC ครั้งที่ 4/2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
04 กรกฎาคม
 • -
อาทิตย์
05 กรกฎาคม
 • -