ปฏิทิน

Events for the week :
07 ธันวาคม 2020 - 13 ธันวาคม 2020
จันทร์
07 ธันวาคม
  • 09:30 - 10:30  การพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความปลอดภัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
08 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุม ITA ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
09 ธันวาคม
  • 08:00 - 13:00  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 16:30  ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินผู้ประกันตนฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
10 ธันวาคม
  • -
ศุกร์
11 ธันวาคม
  • -
เสาร์
12 ธันวาคม
  • -
อาทิตย์
13 ธันวาคม
  • -