ปฏิทิน

Events for the week :
28 ธันวาคม 2020 - 03 มกราคม 2021
จันทร์
28 ธันวาคม
  • 09:30 - 10:30  การพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความปลอดภัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 16:30  ประชุมเตรียมการงานกีฬาสาธารณสุขฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
29 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุม ผอ.รพ. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
30 ธันวาคม
  • 08:00 - 12:00  ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ (EOC) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
31 ธันวาคม
  • -
ศุกร์
01 มกราคม
  • -
เสาร์
02 มกราคม
  • -
อาทิตย์
03 มกราคม
  • -