ปฏิทิน

Events for the week :
21 ธันวาคม 2020 - 27 ธันวาคม 2020
จันทร์
21 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
อังคาร
22 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเองPMQA ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พุธ
23 ธันวาคม
  • -
พฤหัสบดี
24 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเตรียมรับเสด็จ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
ศุกร์
25 ธันวาคม
  • 11:00 - 15:00  ประชุมโครงการกองสลาก(ปิ๋ม คบ.) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
เสาร์
26 ธันวาคม
  • -
อาทิตย์
27 ธันวาคม
  • -