ปฏิทิน

Events for the week :
21 ธันวาคม 2020 - 27 ธันวาคม 2020
จันทร์
21 ธันวาคม
  • 08:00 - 12:00  ประชุม CIPO พัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  สูติกรรมฉุกเฉิน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
22 ธันวาคม
  • 08:30 - 14:00  รับฟังการชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
23 ธันวาคม
  • 13:00 - 17:00  ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
24 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมติดตามการดำเนินงาน LTC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
ศุกร์
25 ธันวาคม
  • -
เสาร์
26 ธันวาคม
  • -
อาทิตย์
27 ธันวาคม
  • -