ปฏิทิน

Events for the week :
14 ธันวาคม 2020 - 20 ธันวาคม 2020
จันทร์
14 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมพัฒนาคุณภาพข้อมูลงานวัยเรียนวัยรุ่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
อังคาร
15 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมตณะกรรมการ รพ.สต.ติดดาว ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พุธ
16 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมชมรมจริยธรรม ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมชมรมจริยธรรม ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พฤหัสบดี
17 ธันวาคม
ศุกร์
18 ธันวาคม
เสาร์
19 ธันวาคม
  • -
อาทิตย์
20 ธันวาคม
  • -