ปฏิทิน

Events for the week :
14 ธันวาคม 2020 - 20 ธันวาคม 2020
จันทร์
14 ธันวาคม
  • 09:30 - 10:30  การพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความปลอดภัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
15 ธันวาคม
  • -
พุธ
16 ธันวาคม
พฤหัสบดี
17 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  ชี้แจงตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
ศุกร์
18 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  คัดเลือกข้าราชการ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
19 ธันวาคม
  • -
อาทิตย์
20 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุม IMC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)