ปฏิทิน

Events for the week :
30 พฤศจิกายน 2020 - 06 ธันวาคม 2020
จันทร์
30 พฤศจิกายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุม สสอ. ประชุม กวป.(บ่าย) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
อังคาร
01 ธันวาคม
  • ประชุมคณะกรรมการ CPO เขตสุขภาพที่ 7 (ปฐมภูมิ) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พุธ
02 ธันวาคม
พฤหัสบดี
03 ธันวาคม
  • -
ศุกร์
04 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  อบรมข้าราชการใหม่เขตสุขภาพที่ 7 “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ปีงบประมาณ 2564 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
เสาร์
05 ธันวาคม
  • -
อาทิตย์
06 ธันวาคม
  • -