ปฏิทิน

Events for the week :
30 พฤศจิกายน 2020 - 06 ธันวาคม 2020
จันทร์
30 พฤศจิกายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุม ผอ.รพ. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
01 ธันวาคม
พุธ
02 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุม กบน. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
03 ธันวาคม
  • -
ศุกร์
04 ธันวาคม
  • 08:00 - 17:00  คณะกรรมการ SP: IMC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 17:00 - 20:00  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
05 ธันวาคม
  • -
อาทิตย์
06 ธันวาคม
  • -