ปฏิทิน

Events for the week :
06 เมษายน 2020 - 12 เมษายน 2020
จันทร์
06 เมษายน
 • -
อังคาร
07 เมษายน
 • 08:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 14:00 - 17:00  ประชุม หน.งาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
พุธ
08 เมษายน
 • 08:00 - 12:00  ประชุมคณะกรรมการ EC ครั้งที่ 2/2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
 • 08:30 - 16:30  ประชุมคณะกรรมการโยกย้ายฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 13:00 - 17:00  ประชุม logistic ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
 • 13:00 - 16:00  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
พฤหัสบดี
09 เมษายน
 • 08:00 - 12:00  ประชุมคณะกรรมการ ec สสจ.ขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
 • 14:00 - 15:00  ประชุม SAT (COVIT-19) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
ศุกร์
10 เมษายน
 • 08:00 - 17:00  ประชุมการเตรียมความพร้อมของทีมฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
เสาร์
11 เมษายน
 • -
อาทิตย์
12 เมษายน
 • -