ปฏิทิน

Events for
จันทร์ 28 กันยายน 2020
08:00
  • 08:00 - 17:00  คัดเลือกบรรจุ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 08:00 - 17:00  อบรมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯระดับจังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
13:00
  • 13:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)