ปฏิทิน

Events for
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 17:00  ประชุมงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.แวงน้อย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (VDO Conference)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองโควตาแพทย์ประจำบ้านฯ เขตสุขภาพที่ 7 ปีการศึกษา 2564 รอบ2 และ 3 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 08:00 - 17:00  สอบสัมภาษณ์ พกส. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 08:00 - 17:00  สอบสัมภาษณ์ พกส. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
  • 08:00 - 17:00  สอบสัมภาษณ์ พกส. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 08:30 - 17:00  ประชุมพิจารณาโครงการวิจัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)