ปฏิทิน

Events for
พุธ 08 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 17:00  นวัตกรรมเขตสุขภาพที่ 7 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 08:00 - 17:00  ประชุม EOC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
09:00
  • 09:00 - 16:00  การลงข้อมูลแพทย์แผนไทย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)