ปฏิทิน

Events for
ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 17:00  ประชุม วชย. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมพิจารณาการประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
  • 08:00 - 13:00  ประชุมเตรียมการจัดประชุมฟื้นฟูความรู้ครูฝึกว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 08:30 - 17:00  ประชุมพัฒนาศักยภาพสถานปปประกอบการ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
13:00
  • 13:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการ EC ครั้งที่ 4/2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)