ปฏิทิน

Events for
ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 17:00  ประชุม SP สาขาอายุรกรรม (sepsis) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพ ประจำปี 2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
  • 08:30 - 16:30  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนากัญชาฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
09:00
  • 09:00 - 17:00  ประชุมข้อมูลโรคเรื้อน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)