ปฏิทิน

Events for
พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 12:00  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนากัญชาฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารและด้านบริการสุขภาพ ประจำปี 2563 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
13:00
  • 13:00 - 16:00  ประชุม คกก IMC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)