ปฏิทิน

Events for
พุธ 22 กรกฎาคม 2020
timeless
  • VDO Conference จากกระทรวง ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
08:00
  • 08:00 - 17:00  ประชุมซักซ็อมการจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่าย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
  • 08:00 - 12:00  ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การใช้งานโปรแกรมส่งซ่อมออนไลน์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
13:00
  • 13:00 - 16:30  ประชุมกลุ่มงานประกันสุขภาพ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)