ปฏิทิน

Events for
จันทร์ 20 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 17:00  ประชุม CSO ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 08:00 - 17:00  ประชุม พัฒนาระบบ Data Center ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมคณทำงานกำหนดกรอบรายการก่อสร้างครุภัณฑ์งบPCC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)