ปฏิทิน

Events for
พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเครือข่ายวัณโรค จังหวัดขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
  • 08:30 - 16:30  ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยฯ จ.ขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ