ปฏิทิน

Events for
ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 12:00  Tele conference พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
13:00
  • 13:00 - 17:00  ประชุม MCH จังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 13:00 - 17:00  ประชุม zippo งานข้อมูล ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 13:00 - 17:00  ประชุมMCH จังหวัด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
  • 13:00 - 17:00  ประชุมวิทยากร ครูฝึกป้องกันการจมน้ำ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)