ปฏิทิน

Events for
พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 17:00  Audit โครงการ PrEP2START ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 08:00 - 12:30  การประชุมรู้ไว้ใช้เป็นกัญชาทางการแพทย์ปลอดภัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมงานยาเสพติด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
13:00
  • 13:00 - 17:00  ประชุมทางไกล VDO Con ปรึกษาหารือคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ ปี 2563 (ครั้งที่3) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  ประชุมเตรียมการจัดอบรมทีมตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)