ปฏิทิน

Events for
อังคาร 14 กรกฎาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 12:00  ประชุม EOC ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 08:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการร้องทุกข์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
  • 08:00 - 12:30  ประชุมเตรียมจัดอบรมสาธารณภัยทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)