ปฏิทิน

Events for
พฤหัสบดี 09 เมษายน 2020
08:00
  • 08:00 - 12:00  ประชุมคณะกรรมการ ec สสจ.ขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
14:00
  • 14:00 - 15:00  ประชุม SAT (COVIT-19) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)