ปฏิทิน

Events for
พุธ 09 ธันวาคม 2020
08:00
  • 08:00 - 13:00  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
13:00
  • 13:00 - 16:30  ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินผู้ประกันตนฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)