ปฏิทิน

Events for
จันทร์ 28 ธันวาคม 2020
09:00
  • 09:30 - 10:30  การพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความปลอดภัย ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
13:00
  • 13:00 - 16:30  ประชุมเตรียมการงานกีฬาสาธารณสุขฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)