ปฏิทิน

Events for
จันทร์ 26 ตุลาคม 2020
timeless
  • การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
08:00
  • 08:00 - 17:00  ประชุม คณะทำงาน COVID-19 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
13:00
  • 13:00 - 17:00  ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรค ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 13:00 - 17:00  ประชุมชมรมจริยธรรม ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)