ปฏิทิน

โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
คลิ๊ก : 24
  • พฤหัสบดี 28 มกราคม 2021, 09:00 - 11:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  • ขอบคุณค่ะ/กัณฐมณี สินพิทักษ์เขต

  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)