ปฏิทิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ครั้งที่ 2/2564
คลิ๊ก : 21
  • จันทร์ 25 มกราคม 2021, 09:00 - 13:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  • ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ