ปฏิทิน

การพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความปลอดภัย (PMQA)
คลิ๊ก : 30
  • จันทร์ 25 มกราคม 2021, 09:30 - 12:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)