ปฏิทิน

ประชุมพิจารณาผลงานวิชาการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่ 2
คลิ๊ก : 33
  • พฤหัสบดี 14 มกราคม 2021, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)