ปฏิทิน

รับฟังการชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ผ่านระบบ VDO Conference
คลิ๊ก : 42
  • อังคาร 22 ธันวาคม 2020, 08:30 - 14:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)