ปฏิทิน

ประชุม VDO Conference (ผู้บริหารส่วนภูมิภาค) เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานโครงการ ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิ๊ก : 41
  • อังคาร 01 ธันวาคม 2020, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)