ปฏิทิน

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยฯ เขตสุขภาพที่ 7 คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุฯดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับเขต
คลิ๊ก : 40
  • พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2020, 08:30 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
  • ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)